Varianty napojení

Napojení pro lokální vsakování

Napojení pro regulaci / zpomalení dešťových srážek

Napojení pro částečné vsakování s regulovaným přepadem do kanalizace

Napojení pro akumulaci dešťové vody s možností zpětného využití na zalévání