Umístění vsakovacího systému

Při plánování výstavby vsakovacího systému je zapotřebí vzít v úvahu místní geologické podmínky, především propustnost zeminy, jež má podstatný vliv na velikost a provedení infiltračního zařízení. Dále je nutná znalost maximální výšky podzemní vody, nejlépe pro jarní měsíce. Zvláště pokud je infiltrace budovaná ve starší zástavbě, je nutno počítat s možným zvýšením její hladiny v důsledku zasakování. Podle ČSN EN 12566 - 2 je minimální dovolená vzdálenost dna infiltračního zařízení od maximální hladiny podzemní vody 1 metr. Je rovněž vhodné přesvědčit se, zda se v dané lokalitě nenacházejí vrstvy s vyluhovatelnými, ekologicky závadnými sedimenty nebo staré ekologické zátěže (odpady, skládky apod.). Je nutno zabezpečit, aby podobně kombinovaný materiál nebyl použit pro obsypy systému. Minimální výška krytí je od 0,3 do 1 m, dle zatížení (viz. obr.). Pro akumulační nádrže je vhodné umístění do nezámrzné hloubky.