Stormbox I – napojení

Potrubí DN 100 - 200

Stavební jednotky STORMBOX mají svislé i vodorovné otvory uspořádány tak, že při běžné montáži zůstávají ve všech směrech vždy proti sobě. Připojení potrubí je tedy možné přes boční i přes horní stěny, boxy jsou těmito otvory přístupné pro inspekci nebo čištění vždy až po protilehlý konec galerie..

 
 
 

Potrubí DN 250 - 500

Do galerie s minimálně dvěma vrstvami boxů lze připojit také trubky větších průměrů (200 – 500 mm), a to s pomocí adaptérů STORMADAPT.