Přípravné práce

Plocha, na kterou budou boxy instalovány, musí být rovná a vykazovat rovnoměrné vlastnosti. Na dno doporučujeme položit min. 10- 20 cm vrstvu lože (štěrk, hrubý písek, případně další obsypový materiál bez ostrých hran). Na takto připravený podklad se položí geotextilie, která bude chránit vnitřní prostor boxů před zanešením a současně bude zajišťovat propouštění vody do okolní zeminy. Typ geotextilie bude záviset na požadavku rychlosti propouštění. Plochu geotextilie je nutné zvolit tak, aby obalila všechny strany a spoje byly překryty nim 30 cm. Pokud se budou STORMBOXy využívat jako akumulační nádrž, místo geotextílie se použije nepropustná fólie.