Montáž vsakovací galerie

Na geotextilii se uloží dna boxů a po jejich spojení klipy ve všech směrech se na ně položí vypočtený počet vrstev boxů. Boxy Poškozené tak, že by mohly mít sníženou nosnost (zvl. s poškozením nosných pilířků), je nutno bezpodmínečně vyřadit, aby nedošlo k ohrožení stability celé galerie. Půlení boxů pro ukončení galerie není problém a nesnižuje nosnost. Boxy horních vrstev se položí na boxy spodní, a pokud je třeba, vhod nou tyčí se navedou dolní části svislých válcových pilířů do otvorů v pilířích spodní vrstvy boxů nebo v podkladové desce. Přitom se box tlačí směrem dolů - většinou následuje slyšitelné zaklapnutí. Je vhodné boxy vázat jako cihly, čímž se docílí vysoká stabilita konstrukce. Řezaná část se obrátí dovnitř galerie.

Podobně jako dna se i boxy vzájemně spojí pomocí spojovacích klipů. Místa určená ke spojení jsou na dnech i na boxech označena nápisem „CLIP”. Celková pevnost galerie závisí i na dobrém propojení boxů klipy. Boxy nelze pokládat jinak než „naležato“.