Pravidla a možnosti dotace

Lidé si díky MŽP budou moci historicky zcela poprvé požádat o dotaci na nádrže pro zachytávání dešťové vody a její využití na zálivku nebo v domácnosti, např. na splachování toalety. Jedna domácnost může dostat až 105 tisíc korun!

Podpora se bude týkat:

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
Dotace až 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Dotace až 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.
Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
Dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace využití srážkové vody) + 3.500 Kč/m3 nádrže a 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových nákladů.
Podmínky přidělení dotace, pokud v obci bylo od roku 2014
Nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou
Místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech
Místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce
(informaci obdržíte veřejně dostupných stránkách obce nebo na obecním úřadě)