Návrh vhodného řešení

 

Jedná se o jedinečný systém RAINEO – vhodný k zadržení a případnému vsakování dešťových vod. Akumulační nádrž lze přímo napojit na dešťový svod a dále vodu využít k zalévání zahrady nebo mytí automobilu. Pokud budou srážky příliš intenzivní, lze využít STORMBOX k postupnému vsáknutí vody do půdy.